URZĘDU GMINY GRABOWIEC - woj. lubelskie, pow. zamojski


Menu główne BIP

Sołectwa - sołtysi

Nowa strona 2


21.02.2007 r.
20 lutego br. zakończyły się zebrania wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej wsi. Na 24 sołectwa w 7 sołectwach uczestnicy zebrania dokonali zmian w obsadzie funkcji sołtysa w kadencji 2007 - 2010.

ZARZĄDZENIE Nr 1 /07 WÓJTA GMINY GRABOWIEC z dnia 17 stycznia 2007 r.

sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Grabowiec na kadencję 2007 - 2010.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy o z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)
i § 19 Statutu Sołectw przyjętych Uchwałą Nr IX/50/03 Rady Gminy Grabowiec z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie nadania Statutów jednostkom pomocniczym gminy Grabowiec zarządzam co następuje :

§ 1
Przeprowadzić wybory sołtysów i rad sołeckich w sołectwach powołanych na terenie gminy Grabowiec .

§ 2
Wybory przeprowadzone zostaną w okresie od 30 stycznia 2007 r.
do 20 lutego 2007 r.( zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia ) .
§ 3
Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podjęcia .

 


Sołtysi z terenu Gminy Grabowiec w kadencji 2003-2007

Od lewej - stoją: Sochań Czesław - Cieszyn, Radomski Marek - Bereść, Koszel Zdzisław - Wójt Gminy, Jabłoński Jan - Hołużno, Świętoniewski Jan - Wólka Tuczępska, Stojko Edward - Sekretarz Gminy, Żułkiewski Stanisław - Tuczepy, Jałowicki Andrzej - Czechówka, Referda Grzegorz - Henrykówka, Badach Kazimierz - Skomorochy Duże, Konaszczuk Leszek - Wolica Uchańska, Markowski Michał - Siedlisko.
Od lewej - siedzą: Wajler Bronisław - Żurawlów, Surma Marian - Grabowiec Góra, Chilewicz - żona sołtysa z Rogowa, Boczkowska Teresa - Grabowiec,Kuropatnicki Jerzy - Skibice, Wójciuk Tadeusz - Ornatowice, Buczak Marian - Szystowice, Bucior Czesław - Grabowczyk.
 


Wykaz sołtysów w Gminie Grabowiec
z uwzględnieniem zmian po lutowych wyborach na kadencję 2007-2010
 

Lp.

Nazwisko i Imię
(zmiany po wyborach-luty 2007)

Sołectwo

Telefon

1

Badach Kazimierz

Skomorochy Duże

602-196-299

2

Boczkowska Teresa

Grabowiec

 651-21-61

3

Chilewicz Mikołaj

Rogów

 651-23-69

4

Dubaj Ryszard
Małyszka Andrzej

Kol. Ornatowice

5

Jabłoński Jan
Jabłoński Mieczysław

Hołużno

6

Jałowicki Andrzej
Bałanda Ewa

Czechówka

7

Buczak Marian

Szystowice

 641-79-58

8

Bucior Czesław

Grabowczyk

 651-25-62

9

Konaszczuk Leszek

Wolica Uchańska

 651-25-05

10

Kuropatnicki Jerzy

Skibice

 651-26-02

11

Markowski Michał
Tryniecki Janusz

Siedlisko

 

12

Mil Andrzej
Szady Teeresa

Dańczypol

13

Moskwa Leszek

Majdan Tuczępski

 651-22-55

14

Referda Grzegorz

Henrykówka

 502-253-587

15

Jabłoński Andrzej
Jabłońska Jolanta

Szczelatyn

 605-358-589

16

Sochań Czesław
Łatka Zbigniew

Cieszyn

17

Surma Marian

Góra Grabowiec

 502-137-946

18

Swiętoniewski Jan

Wólka Tuczępska

 641-60-85 (grzecznościowy)

19

Turewicz Stanisław

Bronisławka

651-24-58

20

Wajler Bronisław

Zurawlów

641-84-98

21

Wójciuk Tadeusz

Ornatowice

 651-21-01

22

Radomski Marek

Bereść

641-93-56

23

Zarek Zenon

Skomorochy Małe

 641-86-18

24

Zółkiewski Stanisław

Tuczępy

 603-294-751


Nowa strona 2

Projekt i wykonanie - Tadeusz Halicki - tel/fax: (084) 651-24-66 - e-mail: thalicki@poczta.onet.pl