Opłaty i podatki

WZORY INFORMACJI O GRUNTACH I DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY

 

WZORY INFORMACJI O LASACH I DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY

 

WZORY INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH ORAZ DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

 

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 


 

UCHWAŁA NR X/40/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Grabowiec na rok 2016