Realizując art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz Uchwałę Nr IV/16/11 Rady Gminy Grabowiec z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Grabowiec ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające swoją siedzibę na terenie Gminy Grabowiec lub prowadzące działalność na terenie Gminy Grabowiec.

Przedmiotem konsultacji będzie  „Program Współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 r."

Celem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii podmiotów, o których mowa w Programie.

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie od 1 grudnia 2021r. do 8 grudnia 2021 roku.

a) elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

b) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Grabowcu, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec

2. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik do ogłoszenia.

3. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r."

4. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:

a) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,

b) złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed i po terminie ogłoszonych konsultacji,

c) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji

5. Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajduje się na stronie internetowej grabowiec.pl, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Grabowiec, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok „

 

 

 

 

 
ZARZĄDZENIE NR 61/2021
WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa           
w sołectwie  Siedlisko na terenie gminy Grabowiec

 

 
 
ZARZĄDZENIE NR 53/2021
WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia  3 listopada 2021 r.
w sprawie wyznaczenia dnia 12 listopada 2021 roku dniem wolnym od pracy
dla pracowników Urzędu Gminy Grabowiec
 

 

 

 

planszaMBS

 

Rozporządzenie nr 24 wojewody lubelskiego

z dnia 10 września 2021 r. 

uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego i zamojskiego

 

 

 

 

Nie czekaj do 30 września!

Wejdź na spis.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99 i spisz się!

Na samospis przez Internet lub telefon na infolinii masz czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz!

1

fot

infografika Dobry Start 300 pion 3

 

 

Będziesz starał się o świadczenie 300+, musisz wiedzieć, że:

 

1)      Wniosek o świadczenie 300+ będziesz mógł złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem:

 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • bankowości elektronicznej   (15 banków),

2)      Świadczenie otrzymasz wyłącznie na rachunek bankowy,

3)      Obsługę świadczenia przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji na temat świadczenia 300+ znajdą Państwo pod linkiem – https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

 

 

rachmistrzowie

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Co to oznacza?

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym
przez rachmistrza jest obowiązkowy.

Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:

1) imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,

2) numer identyfikatora oraz hologram,

3) nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,

4) podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,

5) okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na
kilka sposobów:

 -         poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na
stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ [1],

 -         poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 ,
wybierz 1 - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a
następnie 2 - weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru
telefonu kontaktowego.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby uczynili to, nie czekając na
telefon bądź wizytę rachmistrza. Spisać można się logując na stronie https://spis.gov.pl [2] lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.

Osoby, które samodzielnie spiszą się przez Internet, mogą wziąć udział w loterii. Kod na loterię można zarejestrować na stronie
loterii do dnia 7 lipca br. Tę możliwość mają tylko i wyłącznie osoby, które dokonały samospisu internetowego.

    Wójt Gminy Grabowiec informuje, że do dnia 16 lipca 2021 r. przyjmowane są wnioski o dokonanie zmiany w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec. Wniosek o zmianę w planie należy składać w formie pisemnej, który powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy. Z treści wniosku musi jednoznacznie wynikać określenie nieruchomości (numer działki, nazwa obrębu) oraz proponowane przeznaczenie (wzór wniosku). Procedura sporządzenia zmiany planu jest kosztowna i długotrwała, więc zależy nam na zebraniu jak największej liczbie wniosków. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (84) 651-24-74 wew. 37.

 

 

Rachmistrz

 

tel

 

Urząd Statystyczny w Lublinie informuje, że na stronie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 https://spis.gov.pl/ umieszczono następujące informacje:

 1. Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza
  https://spis.gov.pl/jak-sprawdzic-tozsamosc-rachmistrza/

 2. Od 4 maja br. pracę rozpoczynają rachmistrzowie telefoniczni
  https://spis.gov.pl/od-4-maja-br-prace-rozpoczynaja-rachmistrzowie-telefoniczni/

 

 

 

Informuję, że w dniu 17 maja 2021 r., w godz. 730 – 1500, pracownicy Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zamościu będą świadczyli pomoc techniczną przy wypełnianiu wniosków obszarowych. Pomoc będzie można uzyskać w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grabowiec.

 

Wójt Gminy Grabowiec

ulplatformy startowe

SAVE 20210421 151523a

Terytorialność jest dla nas kluczem. To nie tylko obszar na mapie, czy odległość z domu do pracy. To przynależność do regionu i zamieszkującej ją społeczności, z których się wywodzimy, które znamy „jak własną kieszeń”. Terytorialność dla nas oznacza gotowość do obrony i wspierania naszych rodzin, bliskich i sąsiadów – stąd wprost wywodzi się nasza misja: „obrona i wspieranie lokalnych społeczności”. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób wnosimy wkład w kształtowanie bezpiecznej przyszłości naszego kraju.

 

Raport

 

LINKU DO FORMULARZA, za pomocą którego można zgłaszać uwagi do Raportu.


https://forms.office.com/r/yfwg91CBry

 

 

Prosimy o zgłaszanie poprzez ten formularz uwag do projektu raportu diagnostycznego Partnerstwa z obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Formularz będzie aktywny w dniach: 19-

23 kwietnia 2021 r.

 

 

formy zdalne dla gmin xx

 

PlakatA3 NSP2021 nowa data

 

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Od 1 kwietnia br. prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Z uwagi na obecne zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 w celu umożliwienia efektywnego przeprowadzenia spisu Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.

Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP 2021 w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021.

Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:

- ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad;

- dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy poprzez formularz spisowy dostępny na stronie spis.gov.pl.

Każda z osób podlegających spisowi może skorzystać ze spisu „na żądanie” - wystarczy zadzwonić na Infolinię  spisową pod numer telefonu 22 279 99 99. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych.

Jeżeli ktoś nie ma komputera, dostępu do Internetu lub potrzebuje pomocy by się spisać, będzie mógł skorzystać  bezpłatnie  z udostępnionego na terenie gminy lub w Urzędzie Statystycznym w Lublinie i jego Oddziałach pomieszczenia ze stanowiskiem komputerowym umożliwiającym przeprowadzenie samospisu.  Taka forma spisu będzie możliwa tylko w przypadku gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Samospis internetowy  trwa od 1 kwietnia do 30 września br. Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie przez Internet lub infolinię do 3 maja, dopiero od 4 maja br. sukcesywnie będą  kontaktować się rachmistrze, aby zrealizować spis w formie wywiadu telefonicznego.

Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie dedykowanej Narodowemu Spisowi Powszechnemu Ludności i Mieszkań 2021:  spis.gov.pl.

Informujemy , że odbiór tworzyw sztucznych, butelki po napojach, chemii gospodarczej, czystej folii itp. oraz metali, puszki po napojach, konserwach itp. odbędzie się 15 kwietnia 2021 r.  

Dotyczy mieszkańców miejscowości:  GRABOWIEC, GÓRA  GRABOWIEC, SIEDLISKO, ROGÓW

Informacje tel.: 605 141 771 lub 84 639 92 83.

image001

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego.

 

 

plakatSW 324x458 druk

nsp 250x250px

 

Wójt Gminy Grabowiec – Gminny Komisarz Spisowy

 

        Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., ( termin przeprowadzenia spisu może ulec wydłużeniu do 30 września 2021 r.) według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 lutego 2021 r. do 9 lutego 2021 r.

 

Więcej informacji poniżej w załączniku:

 

 

 

 

BANER 600x400 4 nabór

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

 

Załączniki do pobrania:

 

 

 
Porządek Obrad
XX Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 9 grudnia 2020 r.  (godzina 9.00) w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Grabowiec
 

Ze  względu  na  obostrzenia  sanitarne  COVID -19 

w   Sesji   uczestniczyć  mogą   tylko   Radni,   pracownicy  miejscowego  Urzędu  Gminy,

kierownicy   jednostek  oraz  zaproszone  osoby.

 

 

 

Skrócony czas na wypełnienie samospisu od pierwszego logowania

PSR ZAKOŃCZENIE

Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany w trudnym okresie pandemii, dlatego też zależy nam bardzo na tym, by jak najwięcej osób spisało się przez Internet lub telefon.

Urząd Statystyczny w Lublinie nie dysponuje numerami telefonów do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych w naszym województwie. Dlatego też prosimy, żeby użytkownicy gospodarstw rolnych, które jeszcze nie zostały spisane, udostępnili nam swój numer telefonu do tego celu.

Numer telefonu można przekazać do Urzędu Statystycznego w Lublinie na kilka sposobów:

1.        mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,this)" style="text-shadow: none !important; box-shadow: none !important; color: rgb(1, 134, 186); outline: none; font-family: monospace; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS oraz swój numer telefonu,

2.        SMS-em na numer 571506060 – ze swojego telefonu, podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS.Adres e-mail i nr telefonu są również na stronie US Lublin:

https://lublin.stat.gov.pl/

fc34f61d23b74be53ee07d469bd32064 L

 

Od 9 listopada br. wprowadzamy ważną zmianę dla osób, które dokonują samospisu - skracamy czas na wypełnienie formularza z 14 dni do 5 dni.

Od poniedziałku 9 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 5 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 5 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej rolnicy mieli na wypełnienie samospisu 14 dni od daty pierwszego skutecznego logowania. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia spisu czas na wypełnienie samospisu został ograniczony do 5 dni.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br.

 

 

Rachmistrz spisowy legitymuje się oficjalnym identyfikatorem wydanym przez Wojewódzkie Biuro Spisowe.

Jak zweryfikować rachmistrza? 

 

Chcesz podjąć z nami kreatywne wyzwanie? To konkurs dla Ciebie!

Główny Urząd Statystyczny zaprasza do działu w Konkursie pt. „Statystycznie, najlepszy scenariusz”.

Zadanie polega na napisaniu scenariusza lekcji, dotyczącego Powszechnego Spisu Rolnego, rolnictwa i zagadnień związanych z gospodarstwami rolnymi.

Do udziału w konkursie zapraszamy: nauczycieli uczących w klasach VI – VIII szkoły podstawowej oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Pokaż uczniom, że statystyka jest ciekawa i pasjonująca!

Na zwycięzców czekają nagrody o wartości 2 000. 2 500 i 3 000 zł.

Na Państwa prace czekamy do 30 listopada!  Regulamin konkursu znajduje się TUTAJ.

 

Więcej informacji na stronie https://spisrolny.gov.pl/konkursy

 

 

 
Porządek Obrad
XIX Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 29 października 2020 r.  (godzina 9.00) w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Grabowiec
 

 

 

 

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 56 „Basior” w Jarosławcu obwód 203 na sezon łowiecki 2020/2021

 

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 56 „Basior” w Jarosławcu obwód 223 na sezon łowiecki 2020/2021

 

 

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 56 „Basior” w Jarosławcu obwód 203 na sezon łowiecki 2020/2021

 

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 56 „Basior” w Jarosławcu obwód 223 na sezon łowiecki 2020/2021

 

 

ODBIERZ TELEFON I SPEŁNIJ OBOWIĄZEK SPISOWY!

 

informacja foto
       Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje  możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem  wszystkich zaleceń sanitarnych. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje każdorazowo Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w porozumieniu z rachmistrzem spisowym.

      Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.

      W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

 

 

ciga 22

 

 

 

W związku z wystąpieniem w ZS im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu potwierdzonego przypadku osoby zarażonej koronawirusem proszę mieszkańców gminy Grabowiec o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa.

ZS w Grabowcu jest w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczą w Zamościu (sanepidem) i podejmuje działania przez nich nakazane.

Uczniowie, którzy mieli styczność z zarażoną osobą, oraz ich rodziny, są w kontakcie
z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczą w Zamościu.

 

Jednocześnie informuję, że w dniu 10 października 2020 r. obszar całego kraju zostanie objęty tzw. „strefą żółtą”. Oznacza to wprowadzenie licznych ograniczeń (tutaj więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow) m.in. konieczność zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej i zachowanie dystansu pomiędzy osobami.

 

 

 

 

Dokonałeś samospisu?

Weź udział w loterii i zdobądź jedną z setek nagród
 
 1. Weź udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 online i uzyskaj unikatowy kod potwierdzający samospis
 2. Zarejestruj otrzymany kod w trakcie trwania akcji (1.10.2020 - 22.11.2020) na stronie loterii
 3. Oglądaj transmisje online z losowań i sprawdź, czy wygrałeś!

Więcej informacji na stronie https://loteria.spisrolny.gov.pl/

 

 

 

 

 
OBWIESZCZENIE
Starosty Zamojskiego
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 37

WOJEWODY LUBLESKIEGO

z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie postępowania ze zwłokami dzików na terenie województwa lubelskiego