DYŻUR GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W GRABOWCU
 
 


 
OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W LUBLINIE I
z dnia 25 października 2018 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obrzarze województwa lubelskiego
 
 


OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W LUBLINIE I
z dnia 25 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obrzarze województwa lubelskiego
 
 

 
DYŻUR GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W GRABOWCU
 


 

 
OBWIESZCZENIE
 
Gminnej Komisji Wyborczej w Grabowcu
z dnia 2 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Grabowiec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Gminnej Komisji Wyborczej w Grabowcu
z dnia 2 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Grabowiec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
 
 

 
INFORMACJA
 
Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania
 
 

INFORMACJA
 
Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania
 
 

 
OBWIESZCZENIE
 
Gminnej Komisji Wyborczej w Grabowcu
 
z dnia 28 września 2018 r.
 

 
INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZAMOŚCIU I
W GRABOWCU
 
z dnia 24 września 2018
 

INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W GRABOWCU
 
z dnia 12 września 2018
 
o terminach dyżurów Komisji w celu rejestrcji list kandydatów
 

INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W GRABOWCU
 
z dnia 12 września 2018
 
 

 
POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Zamościu I
z dnia 8 września 2018 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Grabowcu
 

INFORMACJA
O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 36/2018
 
Wójta Gminy
Grabowiec
 
z dnia 20 sierpnia 2018
 
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
 
 
 
 

 
Komunikat
z dnia 14 sierpnia 2018
 
 
o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
 
 
 
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
 
 
 
w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach stanowiącej podstawę ustalenia limitu wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na wójta  (burmistrza, prezydenta miasta)