AKTUALNOŚCI

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 42/2024

WÓJTA GMINY GRABOWIEC

z dnia 10 maja 2024 roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Grabowiec na kadencję 2024 - 2029 r.

 

 

 

Protest rolników, który miał odbyć się w dniach od 10 do 12 maja 2024 roku w miejscowości Grabowiec został odwołany.

Protest został odwołany przez organizatorów zgromadzenia publicznego.

 

 

 

INFORMACJA

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2024,

Wójta Gminy Grabowiec z dnia 4 kwietnia 2024 r.,

w dniu 2 maja 2024 r. (czwartek),

Urząd Gminy Grabowiec jest nieczynny.

Wójt Gminy Grabowiec

 

 

 

Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 na terenie Elektrowni Jądrowej Chmielnicki z wykorzystaniem parametrów technicznych reaktora Westinghouse Electric Company AP1000 do dalszej eksploatacji i wytwarzania energii elektrycznej”.

 

 

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowiec, dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębów ewidencyjnych Grabowiec oraz Góra Grabowiec, Kolonia Obłyczyn i Bereść, wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko