nsp 250x250px

 

Wójt Gminy Grabowiec – Gminny Komisarz Spisowy

 

        Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., ( termin przeprowadzenia spisu może ulec wydłużeniu do 30 września 2021 r.) według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 lutego 2021 r. do 9 lutego 2021 r.

 

Więcej informacji poniżej w załączniku:

 

 

 

 

BANER 600x400 4 nabór

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

 

Załączniki do pobrania:

 

 

 
Porządek Obrad
XX Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 9 grudnia 2020 r.  (godzina 9.00) w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Grabowiec
 

Ze  względu  na  obostrzenia  sanitarne  COVID -19 

w   Sesji   uczestniczyć  mogą   tylko   Radni,   pracownicy  miejscowego  Urzędu  Gminy,

kierownicy   jednostek  oraz  zaproszone  osoby.

 

 

 

Skrócony czas na wypełnienie samospisu od pierwszego logowania

PSR ZAKOŃCZENIE

Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany w trudnym okresie pandemii, dlatego też zależy nam bardzo na tym, by jak najwięcej osób spisało się przez Internet lub telefon.

Urząd Statystyczny w Lublinie nie dysponuje numerami telefonów do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych w naszym województwie. Dlatego też prosimy, żeby użytkownicy gospodarstw rolnych, które jeszcze nie zostały spisane, udostępnili nam swój numer telefonu do tego celu.

Numer telefonu można przekazać do Urzędu Statystycznego w Lublinie na kilka sposobów:

1.        mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,this)" style="text-shadow: none !important; box-shadow: none !important; color: rgb(1, 134, 186); outline: none; font-family: monospace; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS oraz swój numer telefonu,

2.        SMS-em na numer 571506060 – ze swojego telefonu, podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS.Adres e-mail i nr telefonu są również na stronie US Lublin:

https://lublin.stat.gov.pl/

fc34f61d23b74be53ee07d469bd32064 L

 

Od 9 listopada br. wprowadzamy ważną zmianę dla osób, które dokonują samospisu - skracamy czas na wypełnienie formularza z 14 dni do 5 dni.

Od poniedziałku 9 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 5 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 5 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej rolnicy mieli na wypełnienie samospisu 14 dni od daty pierwszego skutecznego logowania. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia spisu czas na wypełnienie samospisu został ograniczony do 5 dni.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br.

 

 

Rachmistrz spisowy legitymuje się oficjalnym identyfikatorem wydanym przez Wojewódzkie Biuro Spisowe.

Jak zweryfikować rachmistrza? 

 

Chcesz podjąć z nami kreatywne wyzwanie? To konkurs dla Ciebie!

Główny Urząd Statystyczny zaprasza do działu w Konkursie pt. „Statystycznie, najlepszy scenariusz”.

Zadanie polega na napisaniu scenariusza lekcji, dotyczącego Powszechnego Spisu Rolnego, rolnictwa i zagadnień związanych z gospodarstwami rolnymi.

Do udziału w konkursie zapraszamy: nauczycieli uczących w klasach VI – VIII szkoły podstawowej oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Pokaż uczniom, że statystyka jest ciekawa i pasjonująca!

Na zwycięzców czekają nagrody o wartości 2 000. 2 500 i 3 000 zł.

Na Państwa prace czekamy do 30 listopada!  Regulamin konkursu znajduje się TUTAJ.

 

Więcej informacji na stronie https://spisrolny.gov.pl/konkursy

 

 

 
Porządek Obrad
XIX Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 29 października 2020 r.  (godzina 9.00) w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Grabowiec
 

 

 

 

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 56 „Basior” w Jarosławcu obwód 203 na sezon łowiecki 2020/2021

 

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 56 „Basior” w Jarosławcu obwód 223 na sezon łowiecki 2020/2021

 

 

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 56 „Basior” w Jarosławcu obwód 203 na sezon łowiecki 2020/2021

 

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 56 „Basior” w Jarosławcu obwód 223 na sezon łowiecki 2020/2021

 

 

ODBIERZ TELEFON I SPEŁNIJ OBOWIĄZEK SPISOWY!

 

informacja foto
       Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje  możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem  wszystkich zaleceń sanitarnych. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje każdorazowo Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w porozumieniu z rachmistrzem spisowym.

      Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.

      W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

 

 

ciga 22

 

 

 

W związku z wystąpieniem w ZS im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu potwierdzonego przypadku osoby zarażonej koronawirusem proszę mieszkańców gminy Grabowiec o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa.

ZS w Grabowcu jest w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczą w Zamościu (sanepidem) i podejmuje działania przez nich nakazane.

Uczniowie, którzy mieli styczność z zarażoną osobą, oraz ich rodziny, są w kontakcie
z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczą w Zamościu.

 

Jednocześnie informuję, że w dniu 10 października 2020 r. obszar całego kraju zostanie objęty tzw. „strefą żółtą”. Oznacza to wprowadzenie licznych ograniczeń (tutaj więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow) m.in. konieczność zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej i zachowanie dystansu pomiędzy osobami.

 

 

 

 

Dokonałeś samospisu?

Weź udział w loterii i zdobądź jedną z setek nagród
 
  1. Weź udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 online i uzyskaj unikatowy kod potwierdzający samospis
  2. Zarejestruj otrzymany kod w trakcie trwania akcji (1.10.2020 - 22.11.2020) na stronie loterii
  3. Oglądaj transmisje online z losowań i sprawdź, czy wygrałeś!

Więcej informacji na stronie https://loteria.spisrolny.gov.pl/

 

 

 

 

 
OBWIESZCZENIE
Starosty Zamojskiego
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 37

WOJEWODY LUBLESKIEGO

z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie postępowania ze zwłokami dzików na terenie województwa lubelskiego