AKTUALNOŚCI

                                                                                                                                                      

Konsultacje dotyczące projektu „Program Współpracy Gminy Grabowiec na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”

 

Realizując art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz Uchwałę Nr IV/16/11 Rady Gminy Grabowiec z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Grabowiec ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające swoją siedzibę na terenie Gminy Grabowiec lub prowadzące działalność na terenie Gminy Grabowiec.

 

Przedmiotem konsultacji będzie  „Program Współpracy Gminy Grabowiec na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”

 

Celem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii podmiotów, o których mowa w Programie.

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie od 3 listopada 2023 roku do 9 listopada 2023 roku.

  • elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • listownie na adres: Urząd Gminy w Grabowcu, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec

2. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

3. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy Gminy Grabowiec na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”

4. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:

  • przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
  • złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed i po terminie ogłoszonych konsultacji,
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji

5. Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajduje się na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Grabowiec, Rynek 3, 22-425 Grabowiec.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

   W związku z informacją uzyskaną od Wójta Gminy Trzeszczany i decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie w sprawie zanieczyszczenia wody w ujęciu znajdującym się w miejscowości Drogojówka gm. Trzeszczany, który zaopatruje w wodę  miejscowości: Skibice, Ornatowice oraz  Szystowice informuje,  iż Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzeszczanach przywrócił jakość wody do spożycia z wodociągu publicznego w Drogojówce.

Zatem wodociąg zaopatrujący odbiorców wody z w/w wodociągu produkuje wodę spełniającą wymagania fizykochemiczne.

                                                                                              Wójt Gminy Grabowiec