« Wróć

Utworzenie gminy

Wojewódzka Rada Narodowa w Lublinie na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych (Dz.U. Nr 49 z 1972 roku pozycja 314), uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie Nr XXI/92/72 z dnia 05 grudnia 1972 roku tworzy się z dniem 1 stycznia 1973 roku w powiecie hrubieszowskim GMINĘ GRABOWIEC

Przewodniczący Prezydium - Ryszard Wójcik
Przewodniczący Sesji - Helena Szawdzin
Pieczęć okrągła z godłem Pąństwa i napisem w otoku: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie Lublin, styczeń 1973 rok
Pierwsza po zmianach w podziale administracyjnym sesja Gminnej Rady Narodowej w Grabowcu odbyła się 05 stycznia 1973 roku.

W sesji uczestniczyli:

 • Stanisław Maciąg - Sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR w Hrubieszowie
 • Kazimierz Bucior - Radny Wojewódzkiej Rady Narodowej
 • Ludomir Kawarski - Sekretarz Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Hrubieszowie
 • Stefan Kołodziejczyk - Starszy Inspektor Prezydium WRN w Lublinie 
 • Regina Boczkowska - Radna Powiatowej Rady Narodowej w Hrubieszowie
 • Józef Strycharz - Kierownik Wydziału Skupu PPRN
 • Stanisław Leluch - Naczelnik Gminy Grabowiec
 • Jan Dwojakowski - Kierownik Banku Spółdzielczego w Grabowcu
 • Wojciech Mazurkiewicz - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu
 • Marian Hawryluk - Dyrektor Szkoły Gminnej w Grabowcu
 • Lucjan Banaszkiewicz - Kierownik Lecznicy Weterynaryjnej w Grabowcu

W skład Prezydium GRN powołano:

 • Tadeusz Nosko - Przewodniczący GRN
 • Władysław Orzechowski - z-ca Przewodniczącego
 • Bolesław Sieczkowski - członek
 • Edward Lisiuk - członek
 • Zdzisław Bubeła - członek
 • Marian Nowogrodzki - członek

Naczelnicy Gminy Grabowiec w kolejnych kadencjach:

 • 1973 - 1976 - Stanisław Leluch
 • 1976 - 1979 - Adolf Koszuta
 • 1979 - 1982 - Adolf Koszuta
 • 1982 - 1988 - Jan Potocki
 • 1988 - 1990 - Wiesław Lachowski

Ustawą z dnia 8 marca 1990 roku powołano samorząd terytorialny. W pierwszych wyborach samorządowych wybrano 18 radnych:

 • Tadeusz Wójcik - Ornatowice - Przewodniczący Rady
 • Henryk Zierebiec - Grabowiec
 • Grzegorz Ciszewski - Grabowiec
 • Tadeusz Karczmarczyk - Grabowiec
 • Mieczysław Skowroński - Grabowiec
 • Andrzej Trybalski - Grabowiec Góra
 • Bolesław Kołodyński - Grabowiec Góra
 • Stanisław Kuropatnicki - Skibice
 • Wanda Czechyra - Skomorochy Małe
 • Jan Faustyn Jabłoński - Hołużno
 • Stanisław Jaroszyński - Szystowice
 • Ludwik Buczak - Henrykówka
 • Gustaw Szczerba - Wolica Uchańska
 • Tadeusz Siedlecki - Tuczępy
 • Kazimierz Bernard - Rogów
 • Wiesław Buczak - Skomorochy Duże
 • Waldemar Mydlak - Majdan Tuczepski
 • Jan Witer - Bereść

W pierwszej kadencji 1990-1994 Rada Gminy wybrała na Wójta Wiesława Lachowskiego (Uchwała Nr I/3/90 z 05 czerwca 1990 r. Stanowisko sekretarza gminy obejmuje Romualda Prus, skarbnika - Teodozja Pawłowska, kierownika USC - Teresa Brzezińska.