« Wróć

Rezerwaty

Rogów

rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Grabowiec w województwie lubelskim. Powierzchnia – 0,95 ha. Rok utworzenia: - 1965  Dokument powołujący - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 roku. W  sprawie uznania za rezerwat przyrody (MPnr65,poz.373).

Przedmiot ochrony (wg aktu powołującego). Zachowanie płata roślinności kserotermicznej z reliktowym stanowiskiem dziewięćsiła popłocholistnego.


Rezerwat "Wygon Grabowiecki" 

utworzony został zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Zasobów Naturalnych.  Jako rezerwat faunistyczny częściowy, mający na celu ochronę występującego tutaj Susła Perełkowanego, z prawem wypasu zwierząt gospodarskich.  Położony jest w pobliżu miejscowości Grabowiec Góra i obejmuje 6,38 ha pastwiska (wygon).