« Wróć

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA

Dobiegły końca przy modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowcu. Obiekt został  zrealizowany w latach 1959-1964 w systemie gospodarczym, w czynie społecznym. Technologia wykonania tradycyjna, murowana, uzupełniona elementami konstrukcyjnymi żelbetowymi i stalowymi.  Układ konstrukcyjny budynku mieszany poprzeczny i podłużny.  Budynek posiada cztery wejścia.

Jest to obiekt użyteczności publicznej wielofunkcyjny, w którym siedzibę mają następujące instytucje:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Grabowcu s.c. – Marek Tabała, Bożena Tabała
 • Apteka Prywatna Marianna Jach – Halicka
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJACH:

Branża budowlana

Piwnica:

 • demontaż istniejącej stolarki drzwiowej
 • demontaż istniejącej stolarki okiennej
 • demontaż krat okiennych
 • demontaż bramy garażowej
 • rozebranie opasek odwadniających z trylinki betonowej łącznie z obrzeżami betonowymi
 • wykonanie obwodowego, odcinkowego rozkopu od strony zewnętrznej ścian piwnic
 • skucie tynku z cokołu budynku oraz tynku zewnętrznego ściany piwnicznej od poziomu opaski do poziomu wierzchu ławy fundamentowej
 • przygotowanie powierzchni ścian, z uzupełnieniami ewentualnych ubytków, zagruntowaniem wzmacniającymi preparatami głęboko penetrującymi
 • wykonanie tynku cementowego rapowanego
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
 • ocieplenie od strony zewnętrznej ścian piwnicznych, z zabezpieczeniem warstwy ciepłochronnej folią budowlaną kubełkową
 • zasypanie rozkopu, z warstwowym ubijaniem gruntu
 • skucie tynków we wszystkich pomieszczeniach, z całej powierzchni ścian i sufitów
 • wykonanie w ścianach dla wszystkich pomieszczeń, otworów nawiewnych typu „Z”, z zastosowanie rur PCV
 • udrożnienie otworów wentylacji grawitacyjnej w istniejących kominach
 • montaż stolarki okiennej, z szybami klasy P2
 • montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej
 • montaż rozwieranej bramy garażowej, ocieplanej
 • roboty posadzkowe we wszystkich pomieszczeniach ( przygotowanie podłoża, frezowanie górnej warstwy posadzek, warstwa sczepna, warstwa izolacji przeciwwilgociowej, warstwa cieplna, betonowa posadzka właściwa zbrojona)
 • zabezpieczenie ścian i sufitów preparatami grzybobójczymi i pleśniobójczymi
 • zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów, wzmacniającymi preparatami głęboko penetrującymi
 • wykonanie tynków kat. III na ścianach i sufitach we wszystkich pomieszczeniach
 • roboty malarskie powierzchni ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach Parter i piętro
 • demontaż wszystkich podokienników zewnętrznych
 • demontaż pokrycia i obróbek blacharskich daszków nad wejściami
 • demontaż balustrad ochronnych schodów zewnętrznych „S1” i „S2”
 • demontaż rur spustowych oraz haków montażowych, z wykonaniem zastępczego systemu -odprowadzania wód opadowych z dachu
 • demontaż zwodów pionowych odgromowych, z wykonaniem przewodów zastępczych
 • skucie tynków odspajających się, luźnych i odparzonych ( ok. 50% powierzchni ścian ), z uzupełnieniem powierzchni tynkami wyrównawczymi
 • wykonanie otworów nawiewnych w ścianach poprzecznych szczytowych stopodachu wentylowanego
 • ocieplenie ścian styropianem kołkowanym do podłoża
 • ocieplenie glifów okiennych i drzwiowych styropianem klejonym do podłoża
 • ocieplenie od góry i od dołu płyt daszków nad wejściami
 •  wykonanie warstwy klejowej z zatopioną siatką
 • na powierzchniach ścian przy drzwiach wejściowych, na całej szerokości podestów schodowych, stosować siatki pancerne
 • zabezpieczenie narożników drzwi i okien, kątownikami z blachy stalowej perforowanej
 • wykonanie warstwy fakturowej typu „kornik”, barwionej fabrycznie – tynk cienkowarstwowy akrylowy
 • montaż podokienników zewnętrznych
 • wykonanie obróbek blacharskich daszków nad wejściami
 • wykonanie rynien i rur spustowych daszków nad wejściami
 • przygotowanie powierzchni podłoży schodów zewnętrznych „S1”, „S2” i „S3”, z montażem okładzin wykończeniowych
 • montaż balustrad ochronnych dla schodów zewnętrznych „S1” i „S2”

Dach:

 • demontaż czap kominowych wszystkich kominów
 • rozbiórka komina kotłowni
 • przebudowa wszystkich kominów wentylacyjnych i spalinowych
 • demontaż obróbek blacharskich murków dachowych
 • rozbiórka murków dachowych i budowa nowych o odpowiedniej wysokości
 • wykonanie w dachu otworów aplikacyjnych do podania granulatu z wełny mineralnej ocieplającej strop piętra
 • ocieplenie stropu piętra
 • wykonanie pokrycia dachu z blachy na ruszcie drewnianym
 • wykonanie obróbek blacharskich kominów, gzymsów, pasów podrynnowych
 • montaż w otworach aplikacyjnych w połaciach dachu, kominków wentylacyjnych
 • wykonanie robót dekarskich
 • montaż 3 kolektorów słonecznych instalacji solarnej
 • montaż do dachowej instalacji odgromowej
 • montaż rynien i rur spustowych

ROBOTY BUDOWLANE POZOSTAŁYCH BRANŻ

Branża sanitarna

 • Dla całości instalacji centralnego ogrzewania zasilanego z gminnej kotłowni, zaprojektowano regulację wewnętrznego systemu centralnego ogrzewania. Instalacja solarna z wewnętrzną instalacją c.w.u. i cyrkulacją

Branża elektryczna

 • Przebudowa instalacji odgromowej dachu z podłączeniem do istniejącego uziomu otokowego. Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych.

ROBOTY BRUKARSKIE

Przebudowa opasek odwadniających budynek, z wykonaniem utwardzeń z betonowej kostki brukowej. Przebudowa podjazdu do garażu, z wykonaniem utwardzenia z betonowej kostki brukowej. Obiekt przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Podjazd teleskopowy

Dla umożliwienia korzystania z obiektu osobom niepełnosprawnym, zaprojektowano podjazd teleskopowo-składany, do pokonania schodów zewnętrznych od strony południowej. Podjazd posiada perforowaną powierzchnię, o stałej wysokości ok. 50 mm na całej długości. Sposób składania łączy zalety systemów teleskopowych i składanych. Przyczepność powierzchni zapewnia specjalne ożebrowanie i perforacja na całej długości podjazdu.

System uchwytów umożliwia łatwe przeniesienie podjazdu, złożenie go lub przełożenie na drugą stronę. System blokady transportowej zapewnia bezpieczeństwo podczas przenoszenia i transportu. Podjazd przeznaczony także do podjazdu wózkiem elektrycznym.

Krzesełko schodowe

W celu umożliwienia pokonania schodów z poziomu wejścia do budynku na kondygnację piętra zaprojektowano  typową windę schodową , tzw. krzesełko schodowe, najprostsze urządzenie, pozwalające na transport osoby pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami. Zasilanie sieciowe – ładowarka 240V, 50Hz. Moc silnika - 0,25kW. Typ napędu – zębatka. Maksymalne obciążenie – 127kg. Szyna aluminiowa mocowana do stopni schodowych, wzdłuż poręczy schodowych.


Dodany 29.03.20

Galeria zdjęć