« Wróć

Rajd Rowerowy „Tour de Lubelskie” w Powiecie Janowskim 2021

Rajd jest imprezą rowerową odbywającą się we wskazanym terminie. Uczestnikiem może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

a) ma ukończony 16 rok życia, przy czym uczestnicy którzy nie ukończyli 18 lat zostaną dopuszczeni do startu po okazaniu ważnej karty rowerowej oraz pisemnej zgody opiekuna prawnego lub pod jego opieką,

b) dokona rejestracji telefonicznej,

c) zgłosi się w dniu Rajdu o określonej godzinie przed startem i dopełni formalności,

d) wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rajdu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 1Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

e) wyrazi zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku

Zgłoszenia do Rajdu należy dokonać w terminie od 9 lipca 2021 r. do 20 lipca 2021 r. pod numerem telefonu: 517 081 715 w dni robocze godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Dodany 19.07.21

Pliki do pobrania