« Wróć

AKCJA POBORU KRWI

W tym szczególnym czasie pandemii i ogromnymi brakami krwi, chcielibyśmy zwrócić się do was z apelem o włączenie się w akcję poboru krwi pod nazwą Blood Chalange. Akcja rozpocznie się 16 maja w godz. 8.00-14.00 w świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży w Zamościu i potrwa przez dwa kolejne tygodnie w punkcie RCKiK w Zamościu przy Szpitalu Papieża Jana Pawła II. Chcielibyśmy jednocześnie obudzić w was ducha rywalizacji, dlatego też dla jednostek OSP, której strażacy zbiorą największą ilość krwi przygotowaliśmy nagrody specjalne, które zostaną wręczone na zakończenie akcji, w dniu 30 maja w świetlicy Komendy Miejskiej PSP w Zamościu. Dla wszystkich uczestników przewidziane są również drobne upominki i gadżety.

Podczas akcji zadbajmy o zdrowie nasze oraz organizatorów, dlatego prosimy o przestrzeganie procedur epidemiologicznych związanych z
COVID-19.

Zwracamy się z gorącym apelem do władz gmin z powiatu zamojskiego o udostępnienie plakatu akcji na stronach internetowych, portalach społecznościowych i przekazania informacji gminnym jednostkom OSP.

Dodany 30.04.21