« Wróć

Czysta energia w Gminie Grabowiec

Gmina Grabowiec uzyskała dofinansowanie na realizację Projektu pod nazwą „Czysta energia w Gminie Grabowiec” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt ten obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz kotłów C.O. na biomasę (pellet). Program realizowany będzie w oparciu o ankiety oraz deklaracje złożone do tutejszego Urzędu Gminy przez mieszkańców w 2019 roku.

W związku z powyższym informuję, że w sprawach związanych z realizacją niniejszego Projektu kontaktować się będą z Państwem wyłącznie pracownicy Urzędu Gminy Grabowiec.

Projekt obejmuje montaż 83 instalacji fotowoltaicznych, 96 kolektorów słonecznych oraz 19 kotłów na biomasę. Całkowita wartość Projektu wynosi 2.535.969,00 zł, wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 2.281.925,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi 1.711.443,75 zł, co stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje pod nr. tel.: 
tel. (84) 651-24-74


Dodany 05.05.21

Galeria zdjęć