« Wróć

REKRUTACJA DO PLACÓWEK ZESPOŁU SZKÓŁ

Drodzy Rodzice

Już ponad rok funkcjonujemy w stanie zagrożenia epidemicznego, który w różnych okresach zmusza nas do bardziej lub mniej restrykcyjnego postępowania. Nauczyliśmy się tak postępować, aby samemu się nie zakazić i nie narazić na zakażenie innych. Staramy się, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, postępować w miarę normalnie. Także w trakcie tegorocznej rekrutacji do placówek Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu: do przedszkola i do obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz w zakresie zgłaszania dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej lub składania wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej (dla dzieci z innych gmin niż Gmina Grabowiec). Oprócz elektronicznego składania wniosków, zgłoszeń i innych dokumentów, Zespół przywraca elementy „normalności” - umożliwił składanie dokumentów papierowych. Także będzie można pobrać potrzebne druki do rekrutacji i zgłoszeń.

Od 15 lutego 2021 roku Zespół rozpoczyna przyjmowanie dokumentów – wniosków o przyjęcie do odpowiedniej formy wychowania i nauki oraz zgłoszeń do nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Oprócz dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec, Zespół będzie prowadził rekrutację do wychowania przedszkolnego, obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego i do nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej dla dzieci zamieszkałych w innej gminie niż Gmina Grabowiec. Zachęcam rodziców tych dzieci do rozważenia możliwości skorzystania z oferty Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu.

Zachęcam Rodziców do zapoznania się z terminarzem i czynnościami związanymi z rekrutacją – wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej Zespołu, pod adresem www.grabowiec.edu.pl w zakładce Rekrutacja. Długi termin i dostępne formy składania dokumentów – wersje elektroniczne oraz wersje papierowe umożliwiają Państwu swobodne i bezproblemowe zgłaszanie swoich dzieci.

Proszę tych Rodziców, którzy posiadają sprzęt komputerowy i bez problemu z niego korzystają, o udzielenie pomocy przy rekrutacji tym Rodzicom, którzy nie posiadają komputera czy korzystanie z niego sprawia im kłopot.

 


Bartosz Popek

Wójt Gminy Grabowiec

Dodany 12.02.21

Pliki do pobrania