« Wróć

ZANIECZYSZCZANIE DROGI PUBLICZNEJ

Art. 91. Zanieczyszczanie drogi publicznej lub spowodowanie na niej utrudnienia w ruchu

Dz.U.2019.0.821 t.j. - Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń
Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

Dodany 16.11.20