« Wróć

Osobistości pogranicza

Obszar objęty Programem PBU - pogranicze Polski, Białorusi i Ukrainy, ma długą i wyjątkową wspólną historię naznaczoną wieloma zwrotami akcji. Pochodzi stąd wiele wybitnych osobistości, które wywarły silny wpływ na sprawy regionalne i narodowe, i przeszły do historii. Niektóre z nich, jak Tadeusz Rejtan, Napoleon Orda, Ignacy Łukasiewicz, stali się również inspiracją dla projektów finansowanych w ramach Programu.

Zapraszamy młodzież z obszaru objętego Programem do udziału w Konkursie "Osobistości pogranicza". Ideą konkursu jest napisanie o wyjątkowej postaci z obszaru objętego Programem, która połączyła nasze narody, wniosła wkład w historię i kulturę lub posiadała znaczący wpływ na obszar Programu, poprzez swoje życie bądź prowadzoną działalność.

Najciekawsze prace, prezentujące oryginalne podejście, będą miały największe szanse na wygraną w Konkursie. Prosimy o nie wysyłanie kopii biografii tych "Osobistości" znalezionych w Internecie. Takie prace nie będą traktowane jako "ciekawe podejście do danego zadania", co jest jednym z głównych kryteriów oceny. Bądź kreatywny, znajdź interesujące aspekty z życia i działalności "Osobistości pogranicza". Byli to artyści, wojownicy, politycy, wynalazcy, ale także zwykli ludzie. Mieli marzenia, rodziny. Doświadczali niepowodzeń, chwil słabości i strat. Jeśli będziesz przygotowywać swoją pracę w oparciu o na publikacje innych osób (książki, artykuły, opisy itp.), prosimy o podanie źródła tych informacji (autor i tytuł publikacji). Jest to konieczne, aby uniknąć zarzutów o nielegalne wykorzystanie publikacji innych autorów.

Jak wziąć udział w konkursie?

Wybierz niepowtarzalną postać z obszaru objętego Programem. Dla ułatwienia tego zadania, przykłady takich postaci są podane w osobnym zestawieniu „Osobistości pogranicza”. Możesz natomiast wybrać dowolną postać w ramach powyższego kryterium.
Wybierz formę literacką. Możesz wybrać dowolną formę literacką, tj. artykuł, esej, opowiadanie, wywiad, wiersz itp. Wszystkie formy literackie są dopuszczalne.
Napisz o wybranej postaci. Twoja praca musi zawierać od ok. 500 słów (wiersz może być krótszy) do maksymalnie ok. 2000 słów. Może być napisana w Twoim języku ojczystym lub w języku angielskim.
Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy i załącz swoją pracę.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 grudnia 2020 r. (o północy czasu środkowoeuropejskiego). Zgłoszenia otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Przed rozpoczęciem zadania zapoznaj się z Regulaminem i listą „Osobistości pogranicza”.


 

Dodany 29.10.20