« Wróć

MYŚLIWI DLA BIORÓŻNORODNOŚCI

Pod koniec października w okolicach sołectwa Grabowczyk oraz Skomorochy Małe, Myśliwi z Polskiego Związku Łowieckiego - okręg w Zamościu wypuścili na wolność bażanty wyhodowane w ośrodkach hodowli zwierząt Polskiego Związku Łowieckiego.

Takie akcje przeprowadzane są systematycznie. Poza bażantami wypuścili też kuropatwy m.in. dlatego, że spada liczebność tych ptaków. Ma to związek z bardzo silnymi zmianami środowiskowymi, chemizacją rolnictwa, a także wzrostem kultury rolnej. 

Do akcji dołączamy konkurs plastyczny, którego celami są: zapoznanie młodzieży z działalnością myśliwych na rzecz ochrony bioróżnorodności,  przybliżenie młodzieży biologii gatunków zwierząt chronionych występujących w najbliższej okolicy zamieszkania uczestników i sposobów jego ochrony, rozwijanie zainteresowań zagadnieniami ochrony środowiska naturalnego, kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej,  kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych, prezentacja twórczości o wysokich walorach artystycznych.

Zapraszamy do zabawy, szczegóły w Regulaminie.


Dodany 27.10.20

Pliki do pobrania