Ogłoszenia

PROGRAM WSPÓŁPRACY

Program Współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ...


ODWOŁANIE PRZETARGU

Wójt Gminy Grabowiec działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz 1990 z późn.zm.) odwołuje przetarg ustny...