« Wróć

Biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu

ADRES:
Grabowiec, ul. Rynek 6 
22-425 Grabowiec
pow. zamojski, woj. lubelskie 

KIEROWNIK:

 • Krystyna Czausz

tel.: (084) 65-12-238 
Email: bibliotekagrabowiec@wp.pl  
www.gok.grabowiec.pl

Godziny pracy Biblioteki 

 • Poniedziałek 09:00 - 17:00
 • Wtorek 09:00 - 17:00
 • Środa 09:00 - 17:00
 • Czwartek 09:00 - 17:00
 • Piątek 09:00 - 17:00
 • Sobota NIECZYNNE
 • Niedziela NIECZYNNE

Historia Biblioteki Publicznej w Grabowcu sięga 1949 roku. W momencie powstania księgozbiór liczył 870 voluminów i systematycznie wzrastał. Pierwszym bibliotekarzem była pani Janina Kasprowicz, pełniła tę funkcję do 1972 roku. Następnie obowiązki kierownika placówki przyjęła pani Bożena Kocaj, która pracowała do roku 1981.

Biblioteka mieściła się w budynku prywatnym przy ulicy 700 - lecia. Wyposażenie biblioteki stanowiły: 2 regały, 2 stoły, skrzynka na przechowywanie kart czytelników i książek. Zakupy księgozbioru dokonywane były centralnie przez Bibliotekę Powiatową w Hrubieszowie.

1973 roku w wyniku zmian administracyjnych zmieniła się dotychczasowa nazwa biblioteki z Gromadzkiej na Gminną Bibliotekę Publiczną. W tym też roku placówka zmieniła lokal, zajmuje dwa przestronne pomieszczenia w budynku w centrum Grabowca. 

Od 1977 roku rozrasta się sieć punktów bibliotecznych działających przy Szkołach Podstawowych w Szystowicach, Tuczępach, Majdanie Tuczępskim, Cieszynie, Ornatowicach, i Skomorochach Dużych. w 1981 roku kierownikiem biblioteki zostaje pan Henryk Czausz.

W latach 80 - tych biblioteka kilkakrotnie wzięła udział we współzawodnictwie bibliotek województwa zamojskiego o tytuł "Najaktywniejszej biblioteki i najlepszego bibliotekarza". W 1986 roku biblioteka otrzymała ten tytuł.

W wyniku kolejnych zmian w administracji państwowej w roku 1991 biblioteka straciłą autonomię i weszła w skład Gminnego Ośrodka Kultury. W ramach oszczędnościowych zmniejszono etat bibliotekarzy z dwóch na półtora etatu, zmniejszona także budżet na zakup książek i czasopism. Placówka zostaje przeniesiona z centrum Grabowca do ciemnych i ciasnych pomieszczeń Domu kultury, z daleka od centrum. Następują "chude" lata biblioteki. Z kadym rokiem ogranicza się liczbę zakupionych książek. pracownice biblioteki pani Daria Kodeniec i Krystyna Czausz wykonują inne prace, niż związane z pracą w bibliotece, jak dyżurny na dyskotekach czy prowadzenie sklepu. Te wydarzenia obniżyły w dużym stopniu jakość pracy biblioteki.

1994 roku zostaje tylko jeden pracownik. Jest to pani Krystyna Czausz, która pracuje od 1982 roku do chwili obecnej. W 1997 roku, dzięki staraniom dyrektora GOK - u pani Darii Kodeniec, pełniącej jednocześnie funkcję radnej biblioteka zmieniła lokal na dużo większy i bardziej przestronny w centrum miejscowości. Dzięki dobrej lokalizacji (budynek znajdował się na przeciw szkoły), następuje wzrost wypożyczeń i czytelników.

W 1999 roku wypożyczono na zewnątrz 22335 voluminów i zarejestrowano 835 czytelników. W tym czasie działają dwa punkty biblioteczne w Bereściu i Tuczępach. 

W 2001 roku pozostaje tylko jeden punkt przy Szkole w Podstawowej w Tuczępach. W tym też roku biblioteka ponownie zmienia lokal. Ze względów oszczędnościowych zostaje przeniesiona do pomieszczenia budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Ulega zmniejszeniu powierzchnia placówki z 100m2 do 66m2.


OFERTA:

 • Biblioteka umożliwia przejrzenie zawartości księgo zbioru poprzez internet, na stronie internetowej biblioteki znajduje się pozycja "Katalog książek" przez który dostępny jest spis pozycji.
 • Dla użytkowników posiadających konto, istnieje możliwość rezerwacji książki przez internet a następnie odebranie jej w godzinach pracy.
 • Biblioteka posiada również czytelnię wyposażoną w księgozbiór dla najmłodszych, stoliki i krzesła, telewizor 42' oraz odtwarzacz Blu-Ray.
 • Konsola XBOX