« Wróć

POLECENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 24 marca 2020 r. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam: wójtom, burmistrzom, prezydentom miast z obszaru województwa lubelskiego, zlecić podległym strażom gminnym (miejskim) podejmowanie działań informacyjnych, które, w czasie obowiązywania stanu epidemii, będą zachęcały mieszkańców tychże jednostek do stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a w szczególności do pozostania w domu

Dodany 25.03.20