« Wróć

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 lutego 2021 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że z dniem 23 lutego 2021 r. weszło w życie (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 336), wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym wprowadzono zmiany polegające m.in. na:

  • rozszerzeniu katalogu osób objętych szczepieniami przeciwko COVID-19 w ramach etapu „I” (pracownicy oświaty, placówek wychowawczych, osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach),
  • rozszerzeniu katalogu osób zwolnionych z odbycia obowiązkowej kwarantanny po wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • uchyleniu ograniczeń w lecznictwie rehabilitacyjnym i uzdrowiskowym,
  • wprowadzeniu zakazu spożywania posiłków i napojów w kasynach oraz w obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych (ww. obiekty funkcjonują przy zachowaniu dotychczasowych obostrzeń).

Ponadto wprowadzono inne uregulowania w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Dodany 24.02.21