« Wróć

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGREGACJI ODPADÓW

Odpady komunalne powinny być zbierane przez właścicieli posesji w sposób selektywny z podziałem na:

1. worek w kolorze ŻÓŁTYM : tworzywa sztuczne opakowaniowe : plastikowe butelki po napojach i chemii gospodarczej , itp. – muszą być zgniecione, oraz metalowe puszki po napojach, konserwach itp

2. worek w kolorze ZIELONYM : szkło opakowaniowe białe i kolorowe - butelki po napojach, słoiki itp.

3. worek w kolorze NIEBIESKIM : papier i tektura - powinny być suche i czyste.

4. worek w kolorze BRĄZOWYM : bioodpady „kuchenne” - obierki i odpadki z owoców i warzyw, resztki posiłków bez kości , „fusy” z kawy i herbaty itp.

5. plastikowy pojemnik - (ŚMIETNIK) - pozostałe po przesortowaniu zmieszane odpady komunalne.

6. elektrośmieci – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , (zużyte radia, telewizory, lodówki itp.) nie odbieramy sprzętu rozebranego (tylko w całości) np. lodówek bez agregatu chłodzącego !.

7. odpady wielkogabarytowe - zużyte meble itp. , nie odbieramy części samochodowych.

8. popiół - w okresie: październik – kwiecień , można dostarczyć w workach , własnym transportem do punktu PSZOK w Grabowcu.

 

ZAKAZ WSYPYWANIA POPIOŁU DO POJEMNIKÓW NA ODPADY ZMIESZANE !!!

INFORMUJEMY, ŻE NIEPRAWIDŁOWO PRZESORTOWANE ODPADY NIE BĘDĄ ODBIERANE !!!

Odpady w podanych datach proszę wystawić przed swoją posesję .

Odpady odbiera i informacji udziela spółka EKOMEGA Zamość tel.: 84 639 92 83 , 605 141 771


Dodany 08.04.21