« Wróć

MONITOROWANIE RYNKU

Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) jest zobowiązany do monitorowania rynku konopi włóknistych.

Wniosek o wpis producenta do rejestru konopi włóknistych należy składać do dyrektora oddziału terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać konopie włókniste. Producent, który spełnia wymogi, zostaje wpisany do rejestru konopi włóknistych na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego dyrektora oddziału terenowego KOWR.


Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) jest zobowiązany do monitorowania rynku maku.

Wniosek o wpis producenta do rejestru maku należy składać do dyrektora oddziału terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać mak. Producent, który spełnia wymogi, zostaje wpisany do rejestru maku na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego dyrektora oddziału terenowego KOWR.


 

Dodany 10.05.22

Pliki do pobrania