« Wróć

ANKIETA

W związku z obowiązkiem przeprowadzenia przez LGD ewaluacji obecnie wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD „Ziemia Zamojska" zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety. Wyniki badania posłużą do ewaluacji oraz do przygotowania nowej strategii w związku z perspektywą finansową na lata 2021- 2027. Poniżej umieszczony jest link do wspomnianej ankiety:

Dodany 05.05.22