« Wróć

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRABOWIEC

W dniu 1 sierpnia 2021 roku (niedziela) o godzinie 17:00 w ramach wojewódzkiego treningu uruchamiania systemów alarmowych, na terenie gminy uruchomione zostaną syreny alarmowe (dźwięk ciągły trwający 1 minutę).

Jest to sygnał ćwiczebny, proszę zachować spokój oraz nie podejmować żadnych działań wynikających z treści komunikatu. Działania powyższe upamiętniają oraz uhonorowują poświęcenie i walkę Powstańców Warszawskich z 1944 roku.

Wójt Gminy Grabowiec

Dodany 30.07.21