« Wróć

INFORMACJA

Informuję, że Gmina Grabowiec zamierza przystąpić do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” finansowanego przez NFOŚiGW.

Warunkiem udziału w programie jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowania typu Big Bag.

Deklaracje należy złożyć do dnia 9 lipca 2021 roku w Urzędzie Gminy Grabowiec w pokoju nr 2, lub u sołtysów poszczególnych miejscowości.

Wójt Gminy Grabowiec

Dodany 28.06.21