« Wróć

ZMIANY W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wójt Gminy Grabowiec informuje, że do dnia 16 lipca 2021 r. przyjmowane są wnioski o dokonanie zmiany w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec. Wniosek o zmianę w planie należy składać w formie pisemnej, który powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy. Z treści wniosku musi jednoznacznie wynikać określenie nieruchomości (numer działki, nazwa obrębu) oraz proponowane przeznaczenie (wzór wniosku). Procedura sporządzenia zmiany planu jest kosztowna i długotrwała, więc zależy nam na zebraniu jak największej liczbie wniosków. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (84) 651-24-74 wew. 37.

 

Dodany 16.06.21

Pliki do pobrania