« Wróć

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255) zarządza się, co następuje...

Dodany 24.03.21