« Wróć

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 18 marca 2021 roku.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że:

z dniem 11 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 436),

z dniem 13 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 446), wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionych rozporządzeniach zmieniających wprowadzono zmiany polegające m.in. na: wydłużeniu terminu obowiązywania ograniczeń ustanowionych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 367, z późn. zm.) – do dnia 28 marca 2021 r.,

ustanowieniu województw: pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego jako obszar szczególnie zagrożony zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, na którym wprowadzono odrębne ograniczenia, nakazy i zakazy,

włączeniu do katalogu osób zwolnionych z odbycia obowiązkowej kwarantanny po wjeździe na terytorium RP – osób, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy RP,

włączeniu do katalogu osób objętych szczepieniami ochronnymi przeciwko COVID-19 w ramach etapu „I” osób u których zdiagnozowano chorobę nowotworową i zakwalifikowano do leczenia

chemioterapią lub radioterapią, a nie rozpoczęto leczenia oraz osób oczekujących

na przeszczepienie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu,

przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Dodatkowo wprowadzono inne uregulowania w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Ponadto informuję, że w dniu 12 marca 2021 r. opublikowane zostało obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 447).

Pliki do pobrania