« Wróć

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 8 marca 2021 r.

PN-VII.0520.11.2021

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 8 marca 2021 r.

 

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że z dniem 6 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 415), wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym wprowadzono m. in.:

możliwość prowadzenia, do dnia 14 marca 2021 r., działalności związanej z realizacją zajęć korekcyjnych organizowanych, na podstawie skierowania lekarskiego, w ośrodkach sportowych lub powiatowych centrach sportu (bez udziału publiczności),

zmiany w obrębie osób uprawnionych do objęcia szczepieniami przeciwko COVID-19 w ramach etapu „I”,

przepis, że osoby, którym przed dniem 15 stycznia 2021 r. zostało wystawione skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, są uprawnione, w okresie ważności tego skierowania, do poddania się temu szczepieniu.

Ponadto wprowadzono inne uregulowania w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 


WOJEWODA LUBELSKI
Lech Sprawka

/podpisano elektronicznie/

Dodany 09.03.21