« Wróć

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 24 października 2020 roku.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję, że w dniu 24 października br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1871).

W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym ustalono, że całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obszarem na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. oraz wprowadzone zostały kolejne ograniczenia, nakazy i zakazy.

Dodany 26.10.20