« Wróć

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2020 roku.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 października 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-żeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje - informacje w załączniku.

Dodany 13.10.20