Informacje

OZNACZENIE POSESJI

 Informuje się, że w związku z brakiem oznaczenia numerów domów w wielu przypadkach utrudniona jest identyfikacja adresu. W imieniu dzielnicowego z posterunku policji w Miączynie zwracamy się do mieszkańców gminy Grabowiec z prośbą o umieszczenie czytelnego numeru domu w widocznym miejscu.


OGŁOSZENIE WÓJTA

 Na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego Samorząd Gminy Grabowiec będzie realizował zadanie pod nazwą „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”.


Szczepienia przeciw COVID-19

Wszystkie osoby, które mieszczą się w gr 0 proszone są o zgłoszenie do 14.01 chęci zaszczepienia za pośrednictwem formularza dostępnego na online https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/  oraz zgłoszenie się do wybranego szpitala węzłowego w celu umówienia terminu szczepienia.