Informacje


INFORMACJA

Informujemy , że następny odbiór odpadów zmieszanych „śmieci” odbędzie się : 07 kwietnia 2021 r. Również w tym dniu dostarczony będzie harmonogram odbioru na dalsze miesiące.


PODZIAŁ NA OBWODY ŁOWIECKIE

Uprzejmie informuję, że Marszałek Województwa Lubelskiego zaktualizował projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie...


INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 8 marca 2021 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że z dniem 6 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r.