Informacje

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Odpady komunalne powinny być zbierane przez właścicieli posesji w sposób selektywny z podziałem na: worek w kolorze ŻÓŁTYM, ZIELONYM, NIEBIESKIM, BRĄZOWYM...