Informacje


TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA

Wójt Gminy Grabowiec – Szef Obrony Cywilnej Gminy informuje, że w dniu 1 września 2021 r. o godzinie 12:00 w 82 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej na terenie gminy Grabowiec zabrzmią syreny w ramach zaplanowanego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania.

Jest to sygnał ćwiczebny, proszę zachować spokój oraz nie podejmować żadnych działań wynikających z treści komunikatu.UWAGA NIEDŹWIEDZIE

Apelujemy o rozsądek i stosowanie się do podstawowych wskazówek jak należy się zachować w terenie gdzie mogą występować niedźwiedzie:
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRABOWIEC

W dniu 1 sierpnia 2021 roku (niedziela) o godzinie 17:00 w ramach wojewódzkiego treningu uruchamiania systemów alarmowych, na terenie gminy uruchomione zostaną syreny alarmowe (dźwięk ciągły trwający 1 minutę).