Informacje

ODPADY ZE STYTOPIANU TO CENNY SUROWIEC

Styropian, czyli polistyren, jest tworzywem sztucznym (wytwarza się go na bazie ropy naftowej), zatem jeżeli styropian nie jest zabrudzony, możemy samodzielnie zutylizować go w domowym, żółtym pojemniku na śmieci.


LUBELSKA IZBA ROLNICZA - INFORMACJA

W dniu 29 kwietnia 2022 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku II Wydział Karny, wydał postanowienie w sprawie o sygnaturze akt II W 418/22, w którym umorzył postępowanie wobec rolnika z terenu województwa lubelskiego


INFORMACJA

W sobotę 25 czerwca 2022 roku w Grabowcu będzie wyłączony dostęp do wody. W godzinach 5:00 - 7:00 (rano).


MONITOROWANIE RYNKU

Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) jest zobowiązany do monitorowania rynku konopi włóknistych.