InformacjePLAN POLOWAŃ

Plan polowań Koła Łowieckiego nr 13 „Dzik” w Lublinie w obwodzie łowickim nr 224 na sezon 2021/2022.


INFORMACJA DLA HODOWCÓW ŚWIŃ

Posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego  Komisji  (UE)  2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r.

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Oficyna  Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie gminy Grabowiec realizuje „Diagnozę problemów społecznych". W związku z tym prosimy o uzupełnienia ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów


PODZIĘKOWANIE DLA WÓJTA GMINY GRABOWIEC

Podziękowanie dla Pana Bartosza Popka - Wójta Gminy Grabowiec. Oczekiwania mieszkańców co do jakości dróg powiatowych w powiecie zamojskim są ogromne. Zarząd Powiatu w Zamościu, mimo mnogich potrzeb, stara się im sprostać.