« Wróć

Budowa altan na błoniach w miejscowości Grabowiec – Góra

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch altan o wymiarach 4,5 m x 7,5 z wyposażeniem oraz utwardzeniem terenu o wymiarach 5,5 m x 8,5 m na błoniach w miejscowości Grabowiec – Góra. Każda z altan posiada po dwa wejścia na dłuższym boku. Wyposażenie każdej altany: 2 ławo-stoły o wymiarach 2 m x 3 m oraz dwa kosze na śmieci z wkładem metalowym.

Wykonanie dwóch altan według zdjęcia poglądowego stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Opis altan oraz wyliczenia dotyczące wykonania zadania znajdują się w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów Wykonawcy.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Budowa altan na błoniach w miejscowości Grabowiec – Góra” mająca na celu poprawę jakości infrastruktury przestrzennej i turystycznej oraz pobudzenie oddolnych inicjatyw społecznych współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenia operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Koszt całkowity 72 989,33
dofinansowanie 31 000,00


Dodany 07.08.21

Galeria zdjęć