« Wróć

PUNKT AKTYWNEGO WYPOCZYNKU

W wyniku realizacji projektu pn. Sieć Punktów Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji, który jest efektem pozyskanego przez LGD Ziemia Zamojska dofinansowania w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach PROW 2014-2020, na terenie wszystkich dziewięciu gmin z obszaru LGD powstały altany wraz z wyposażeniem, na które składają się ławy, stoły, miejsce na ognisko lub elementy siłowni zewnętrznej, stojak na rowery, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna. Nowa infrastruktura powstała w Grabowcu, Krzaku, Wolicy Brzozowej, Miączynie, Dębowcu, Deszkowicach Drugich, Łabuniach, Sitnie oraz w Udryczach Woli.

źródło: LGD Ziemia Zamojska

Dodany 10.11.21

Galeria zdjęć