« Wróć

IX Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Grabowcu

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grabowcu na dzień 9 października 2021 r. zwołał IX Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Grabowcu. Zjazd odbył się w remizie OSP w Grabowcu Górze, a uczestniczyli w nim z głosem decydującym delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych ze wszystkich czternastu OSP funkcjonujących na terenie Gminy Grabowiec oraz z głosem doradczym członkowie ustępujących władz nie będących Delegatami OSP i Goście Zjazdu: płk poz. w st. spoczynku Mieczysław Skiba, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu Sławomir Bartnik, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu st. bryg. Tomasz Burcon, Wójt Gminy Grabowiec Bartosz Popek.

Otwarcia Zjazdu dokonał ustępujący Prezes Zarządu druh Mirosław Gąska. Kolejno nastąpił wybór Przewodniczącego i Sekretarza. W czasie zjazdu przedstawiono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grabowcu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału, w podjętych Uchwałach m. in.: udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, skład Komisji Rewizyjnej Oddziału, wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego oraz Przedstawiciela do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu, podjęto zadania na najbliższą kadencję i uchwalono program działania Oddziału Gminnego na lata 2021-2026.

Zjazd zatwierdził poniższy skład Zarządu, który ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes -   Mirosław Gąska
 2. Wiceprezes  - Krzysztof Kostrubiec
 3. Wiceprezes - Bartosz Popek
 4. Komendant Gminny - Mirosław Bednarczyk
 5. Sekretarz - Rafał Kodeniec
 6. Skarbnik - Andrzej Gruszka
 7. Członek prezydium  - Mieczysław Adamczuk
 8. Członek zarządu - Piotr Boczkowski
 9. Członek zarządu - Grzegorz Referda
 10. Członek zarządu - Emil Jabłoński
 11. Członek zarządu - Włodzimierz Juszczak
 12. Członek zarządu - Marian Krajewski
 13. Członek zarządu - Tadeusz Lachowski
 14. Członek zarządu - Łukasz Moskwa
 15. Członek zarządu - Piotr Karczmarczyk
 16. Członek zarządu - Marcin Krauze
 17. Członek zarządu - Piotr Siedlecki
 18. Członek zarządu - Krzysztof Tatys
 19. Członek zarządu - Rodź Tomasz  

Ponadto Zjazd dokonał wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Zamościu w osobach:

 1. Mirosław Gąska,
 2. Mirosław Bednarczyk

Zarząd wybrał przedstawiciela do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Zamościu w osobie:

 1. Mirosław Gąska.

Spośród obecnych delegatów wybrano skład do Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Grabowcu, która ukonstytuowała się następująco:

 1. Przewodniczący Kamil Orzechowski,
 2. Wiceprzewodniczący Piotr Popek
 3. Sekretarz Krzysztof Wójciuk.

W trakcie obrad były także wyróżnienia i podziękowania dla druhów strażaków. Podczas Zajazdu Gminnego ZOSR RP, Zarząd OSP w Grabowcu podjął uchwałę w sprawie nadania tytułu Naczelnika Honorowego druhowi Wiesławowi Billewiczowi. Medalem Honorowy im. Bolesława Chomicza – odznaczenie nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczony został druh Włodzimierz Juszczak.

Obradom przewodniczył dotychczasowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grabowcu Druh Mirosław Gąska. Wszyscy zgromadzeni  goście, którzy przybyli na zjazd, w ciepłych słowach wyrazili podziękowania za ubiegłą kadencję.


Dodany 12.10.21

Galeria zdjęć