« Wróć

Remont odcinka drogi powiatowej nr 3234L Ornatowice – Skibice

Zadanie wyremontowania odcinka 520 mb w miejscowości Skibice zostało wspólnie zrealizowane przez Powiat Zamojski i Gminę Grabowiec po 50% kosztów robót. Wartość pomocy finansowej Gminy Grabowiec wynosiła 88 321,45zł.

W wyniku postępowania w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 na remont odcinków dróg powiatowych powiatu zamojskiego na podstawie art. 239 wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „SADEX” Janusz Sadlik, Kolonia Sitno 84, 22-424 Sitno na wartość 1 413 220,19 zł brutto.

Zakres prac obejmował:

  • Odkrycie krawędzi jezdni
  • Frezowanie nawierzchni gł. 3 cm (2 cm do wbudowania w MCE, 1 cm transport na bazę ZDP)
  • Oczyszczenie nawierzchni mechanicznie
  • Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2
  • Wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki MCE gr. 7 cm
  • Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2
  • Wykonanie nawierzchni z MMA gr. 4 cm, II standard
  • Wykonanie nawierzchni zjazdów z KŁSM 0-31,5 gr. 10 cm
  • Podparcie krawędzi jezdni gruntem z dokopu z zagęszczeniem (odmulenie rowów)

Dodany 20.07.21

Galeria zdjęć