« Wróć

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

Na terenie gminy Grabowiec realizowany jest projekt budowy otwartej sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Otwarta sieć światłowodowa jest przykładem najlepszego sposobu wykorzystania zasobów naszej planety. Dzięki współdzieleniu jej pomiędzy dostawcami usług, przy użyciu jednego przyłącza wykonanego w domu lub mieszkaniu, można korzystać z oferty różnych dostawców usług telekomunikacyjnych.

Budowa sieci światłowodowej to złożony i wymagający dużych nakładów projekt, który bez wsparcie mieszkańców nie zakończy się sukcesem. Jesteś właścicielem nieruchomości, przez którą zaplanowano przebieg sieci światłowodowej? Wyraź zgodę na przeprowadzenie światłowodu na słupie. Dzięki temu będziemy w stanie dotrzeć do większej liczby mieszkańców. Przewody światłowodowe zostaną przeprowadzone napowietrznie na istniejącej infrastrukturze słupowej lub pod ziemią.

W przypadku doprowadzenia łącza pod ziemią kabel doprowadzony zostanie do granicy działki i odpowiednio zabezpieczony. W zabudowie wielorodzinnej sieć doprowadzona będzie do części wspólnej budynku i rozprowadzona w pionach z możliwością przyłączenia indywidualnych mieszkań i lokali użytkowych. W przypadku montażu przewodów światłowodowych na infrastrukturze słupowej, kabel doprowadzony zostanie do najbliższego słupa przy budynku. W momencie zdecydowania się właściciela posesji na korzystanie z usług światłowodowych, zbudowane zostanie przyłącze, które zakończy się w lokalu klienta.

Budowa sieci światłowodowej realizowane jest ze środków własnych FIBEE oraz dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Koszty poszczególnych usług (Internet, telewizja) uzależnione będą od wyboru dostawcy usług, którego dokonuje się indywidualnie.


Dodany 08.06.20

Galeria zdjęć