« Wróć

PRZEBUDOWA BUDYNKU IZBY PAMIĘCI

Trwają prace przy przebudowie istniejącego budynku Izby Pamięci w Grabowcu. Zakres robot obejmuje: roboty rozbiorkowe, roboty murowe i betoniarskie, dach, podlogę na gruncie, sufit podwieszany, ścianki działowe i okładziny z plyt k-g, roboty tynkarskie, roboty malarskie, roboty okładzinowe i posadzki, stolarkę okienno-drzwiową, elementy wyposazenia WC, elewacje, opaske, schody wejsciowe i pochylnie o nawierzchni z kostki betonowej, instalacje elektryczne, gniazdowe, instalację oswietlenia, instalację alarmową WLZ i tablice rozdzielcze, instalację odgromową, pomiary elektryczne, instalację wodociągową, instalację kanalizacyjną, instalację centralnego ogrzewania".

W ramach postępowania przetargowego wpłynęły dwie oferty.  Komisja przetargowa wybrała ofertę Małgorzaty Nakapała, usługi budowlane z Kalinowic k/Zamoscia z oferowaną ceną brutto: 265 tys.818 zł. i okresem gwarancji 60 m-cy. Termin zakończenia prac wyznaczono do 31 sierpnia 2020 r.


Dodany 26.03.20

Galeria zdjęć