« Wróć

DROGA POWIATOWA 1839L

Dobiegły końca prace przy remoncie drogi powiatowej 1839 L Grabowiec - Wojsławice, które były efektem zawarcia porozumienia pomiędzy Starostą Zamojskim, a Wójtem Gminy Grabowiec. Jesienią 2020 roku została położona nowa nawierzchnia na odcinku 3km. Wykonawcą prac remontowych było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SADEX” Janusz Sadlik.

Zakres prac remontowanej drogi obejmował: odkrycie krawędzi jezdni równiarką, frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 3 cm (30% do wbudowania w MCE), transport materiałów z rozbiórki (frezowin) na bazę ZDP, oczyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki MCE gr. 7 cm, wykonanie nawierzchni z MMA gr. 4 cm, II standard, wykonanie nawierzchni zjazdów z KŁSM 0-31,5 gr. 10 cm, wykonanie poboczy ziemnych z odmulenia rowów.


Dodany 31.05.21

Galeria zdjęć