« Wróć

REMONT DROGI POWIATOWEJ 1839L GRABOWIEC - WOJSŁAWICE

Zarząd Dróg Powiatowych od kilku lat posiadał dokumentację na remont drogi powiatowej 1839 L Grabowiec – Wojsławice. Zarządca drogi liczył na uzyskanie dofinansowania od Wojewody Lubelskiego, w ramach funduszu powodziowego, jednak w kolejnych latach nie były uruchamiane środki z funduszu, które mogłyby zostać przekazane na remont przedmiotowej drogi.

Od początku bieżącej kadencji Wójta Gminy Grabowiec trwały rozmowy ze Starostą Zamojskim w sprawie remontu drogi powiatowej nr 1819 L, czego skutkiem było zawarcie porozumienia pomiędzy Starostą Zamojskim, a Wójtem Gminy Grabowiec, poprzedzone uchwałą Rady Gminy Grabowiec w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu w kwocie 400 tysięcy złotych, co stanowi 50% wartości zadania.

W ramach przetargu przeprowadzonego w celu realizacji przedmiotowej inwestycji wyłoniony został wykonawca - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SADEX” Janusz Sadlik. Prace remontowe prowadzone były jesienią bieżącego roku na odcinku 3 kilometrów.

Zakres prac remontowanej drogi obejmował: odkrycie krawędzi jezdni równiarką, frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 3 cm (30% do wbudowania w MCE), transport materiałów z rozbiórki (frezowin) na bazę ZDP, oczyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki MCE gr. 7 cm, wykonanie nawierzchni z MMA gr. 4 cm, II standard, wykonanie nawierzchni zjazdów z KŁSM 0-31,5 gr. 10 cm, wykonanie poboczy ziemnych z odmulenia rowów.

Jeszcze w trakcie trwania prac remontowych Starosta Zamojski wyraził chęć kontynuowania remontu przedmiotowej drogi w przyszłym roku.

(zdjęcia wykonane w okresie 22.10.2020 - 25.11.2020)


Dodany 25.11.20

Galeria zdjęć