AKTUALNOŚCI

BEZPIECZNA PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

W czwartek 17 listopada 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grabowiec odbyło się Szkolenie BHP dla rolników, zakończone konkursem.

PODNIESIENIE FLAGI W RAMACH PROJEKTU "POD BIAŁO-CZERWONĄ"- 104. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI,

Dzień 11 listopada ma dla Polaków znaczenie wyjątkowe, bowiem data ta, jest początkiem odradzania się państwa polskiego po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii.

MSZA W INTENCJI DRUHÓW

Listopad to czas wspomnień zmarłych. Strażacy również modlili się za druhów, którzy odeszli na wieczną służbę. Tradycyjnie jak co roku, 13 listopada 2022 roku o godz. 12:00 w Kościele Pw. Św. Mikołaja w Grabowcu odprawiono Mszę Świętą w intencji zmarłych Druhów.

INFORMACJE

INFORMACJA STAROSTY ZAMOJSKIEGO

o dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 062002_2 Grabowiec

LISTA PUNKTÓW DYSTRYBUCJI JODKU POTASU

Lista punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie Gminy Grabowiec w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego:

Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA, ŻYJ!

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy dowłaścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! "

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych Gminy Grabowiec

USŁUGA INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU

Informujemy, że Powiat Zamojski prowadzi usługi indywidualnego transportu door- to- door. Usługa dostępna dla osób, które ukończyły 18 rok życia mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się

ZAGROŻENIA ZATRUCIEM TLENKIEM WĘGLA

Informuję że panujące na zewnątrz wysokie temperatury powietrza mogą być przyczyną emisji tlenku węgla w mieszkaniach i domach.

ODPADY ZE STYTOPIANU TO CENNY SUROWIEC

Styropian, czyli polistyren, jest tworzywem sztucznym (wytwarza się go na bazie ropy naftowej), zatem jeżeli styropian nie jest zabrudzony, możemy samodzielnie zutylizować go w domowym, żółtym pojemniku na śmieci.

LUBELSKA IZBA ROLNICZA - INFORMACJA

W dniu 29 kwietnia 2022 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku II Wydział Karny, wydał postanowienie w sprawie o sygnaturze akt II W 418/22, w którym umorzył postępowanie wobec rolnika z terenu województwa lubelskiego

OGŁOSZENIA

PODZIEL SIĘ HISTORIĄ

W roku 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza przedszkola, szkoły podstawowe oraz rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, działając na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym....

Bezpłatne webinary dla uczniów

Czas na szkolnych lekcjach jest ograniczony, a program napięty. Kilka dni nieobecności może dodatkowo utrudnić sytuację ucznia.

ZBIÓRKA DLA SZPITALA

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im Papieża Jana Pawła II w Zamościu zwraca się z prośbą o pomoc w zbiórce płodów rolnych dla szpitala

Najnowsze zdjęcia

INFORMACJE METEOROLOGICZNE

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

30.11.22

Słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, trwające nie dłużej niż 12 godzin i powodujące gołoledź.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

28.11.22

Słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, trwające nie dłużej niż 12 godzin i powodujące gołoledź.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 99

23.11.22

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

23.11.22

Intensywne opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 cm w czasie do 12 godzin lub o 15-20 cm w czasie do 24 godzin.