GRABOWIEC PANORAMA
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
PARK, URZĄD GMINY
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC GÓRA
ROGÓW
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
GRABOWIEC GÓRA
DAŃCZYPOL
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC GÓRA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC WIDOK NA PARK

projekt1 

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM”

      Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Grupą Medialna ITM Sp. z o.o. rozpoczęła z dniem 1 października 2017 roku, realizację projektu z Poddziałania 11.3 Ekonomia społeczna „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM”. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

     Celem projektu jest rozwój potencjału sektora Ekonomii Społecznej w okresie 01.10.2017–30.09.2020 r. w zakresie generowania miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych.

Wszystkie oferowane działania w projekcie są bezpłatne i realizowane zgodnie ze Standardami OWES.

Więcej informacji w załączniku poniżej.

 

 

 

Scroll to top