GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC CENTRUM
DAŃCZYPOL
GRABOWIEC PANORAMA
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
PARK, URZĄD GMINY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
GRABOWIEC CENTRUM
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
BRONISŁAWKA
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
BRONISŁAWKA
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC
GRABOWIEC PANORAMA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
ROGÓW
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM”

      Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Grupą Medialna ITM Sp. z o.o. rozpoczęła z dniem 1 października 2017 roku, realizację projektu z Poddziałania 11.3 Ekonomia społeczna „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM”. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

     Celem projektu jest rozwój potencjału sektora Ekonomii Społecznej w okresie 01.10.2017–30.09.2020 r. w zakresie generowania miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych.

Wszystkie oferowane działania w projekcie są bezpłatne i realizowane zgodnie ze Standardami OWES.

Więcej informacji w załączniku poniżej.

 

 

 

Scroll to top