GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
ROGÓW
GRABOWIEC GÓRA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC GÓRA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
DAŃCZYPOL
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
GRABOWIEC CENTRUM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC CENTRUM
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
BRONISŁAWKA
PARK, URZĄD GMINY
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

projekt1 

Szkolenia strażaków-ratowników OSP

40eea965efdcfb7f2cf48e2873e29681 XL

     W dniach 14-17 listopada 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu zorganizowała szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Szkolenie to ukończyło 16 strażaków z terenu powiatu zamojskiego, w tym 5 z gminy Grabowiec: Robert Hołdaś i Henryk Smoła (OSP Grabowiec-Góra), Andrzej Gruszka i Krzysztof Wójciuk (OSP Ornatowice) oraz Piotr Siedlecki (OSP Tuczępy). Celem tego szkolenia było nabycie przez strażaków umiejętności ratowniczych w czasie zdarzeń drogowych. Adresatami tego szkolenia byli strażacy, którzy w swoich jednostkach posiadają sprzęt ratownictwa technicznego lub przewidzi są w przyszłości do pełnienia funkcji dowódczych. Tematyka szkolenia obejmowała przede wszystkim obsługę sprzętu ratownictwa technicznego oraz uwalnianie poszkodowanych z pojazdów. Ćwiczenia praktyczne dotyczące uwalniania poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych odbywały się w Z.H.U. ZAMZŁOM, dzięki uprzejmości właściciela Pana Daniela Kota.

     W dniach 18-19 listopada 2017 roku 2 strażaków z terenu ternu gminy: Mirosław Soroka i Mateusz Sawulak (OSP Grabowiec-Góra) odbyli kurs recertyfikujący z kwalifikowanej pierwszej pomocy w Ośrodku Szkoleniowym w Turawie (powiat opolski), będącym jednostką Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku złożonego przed komisją egzaminacyjną egzaminu, strażacy otrzymali tytuły ratownika.

      Z kolei w dniach 21-24 listopada 2017 roku, odbyło się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu szkolenie dla kierujących działaniem ratowniczym (tzw. dowódców OSP). Szkolenie to ukończyło 9 strażaków z powiatu zamojskiego, w tym 3 z gminy Grabowiec: Mirosław Gąska (OSP Grabowiec-Góra), Andrzej Gruszka (OSP Ornatowice) oraz Tomasz Błażucki (OSP Tuczępy). Celem tego szkolenia było przygotowanie uczestniczących w nim strażaków do kierowania działaniami ratowniczymi podczas różnego rodzaju interwencji, nabycie umiejętności dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych.

szkolenie OSP 1112e

      Ponadto w dniach 9-10 grudnia 2017 roku, kolejnych 4 strażaków ukończyło również kurs recertyfikujący w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskało tytuł ratownika. Kurs organizowany był przez Emergency Medical Services Ratownictwo Medyczne i Szkolenia w Białowoli (powiat zamojski). Tytuł ratownika uzyskali Robert Hołdaś, Kamil Orzechowski i Jarosław Surma (OSP Grabowiec-Góra) oraz Rajmund Tkacz (OSP Grabowiec).

      To już kolejni strażacy ochotnicy z terenu naszej gminy wyszkoleni i przygotowani do niesienia pomocy. Warto także nadmienić, że udział we wszystkich szkoleniach organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej był bezpłatny.

Scroll to top