« Wróć

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:25

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 11:00 dnia 19.06.2020 do godz. 00:00 dnia 20.06.2020

Obszar: zlewnie: Sanu, Wieprza, Bugu po Krzyczew, mniejszych  bezpośrednich dopływów Wisły (lubelskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na  mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić  gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach  kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów,  punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 35%

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o  charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój  charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dodany 19.06.20