« Wróć

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:22

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w  Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 11:00 dnia 18.06.2020 do godz. 23:00 dnia 18.06.2020

Obszar: zlewnie: Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na  mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź  alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 35%

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój  charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może  spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dodany 18.06.20