Prognozy meteorologiczne


OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

 W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia...INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:25

 Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o  charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój  charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne