« Wróć

KONKURS "ROLNIK Z LUBELSKIEGO 2020"

Organizatorem Konkursu jest Województwo Lubelskie.
Adres Organizatora: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Konkurs organizowany jest w zakresie kultury i nauki. Nagrodzeni oraz wyróżnieni będą w najwyższym stopniu wyróżniającymi się z pośród osób prowadzących gospodarstwa rolne na terenie województwa lubelskiego.

Kategorie konkursowe:

 • produkcja zwierzęca;
 • produkcja roślinna;
 • ogrodnictwo;
 • sadownictwo.

Cele:
promowanie nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej (dobrych praktyk) na obszarach wiejskich województwa lubelskiego; wyróżnienie przedsiębiorczych gospodarzy prowadzących swoją działalność zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej, dbających o zachowanie wysokich standardów produkcji rolnej, dobrostanu zwierząt i ochroną środowiska; kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa i lubelskiej wsi.

Uczestnicy:
Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które:

 • prowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa lubelskiego co najmniej przez 2 lata;
 • są płatnikami podatku rolnego lub składki na ubezpieczenie społeczne rolników.
 • W konkursie nie mogą brać udziału laureaci z poprzednich dwóch jego edycji oraz pracownicy Organizatora, członkowie Kapituły Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

Nagrody:

 • Zwycięzcy w każdej kategorii konkursu otrzymują tytuł „Rolnik z Lubelskiego 2020”.
 • Laureaci otrzymają także nagrody rzeczowe, statuetki oraz dyplomy.
 • W konkursie mogą zostać przyznane dodatkowe nagrody i wyróżnienia.
 • Zwycięzcom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za nagrodę rzeczową.

Dodany 08.07.20