« Wróć

KONWENT - REGIONALNA SIEC WSPÓŁPRACY

Zapraszamy organizacje pozarządowe (stowarzyszeńa,fundacje, KGW, OSP) i przedstawicieli samorządu terytorialnego z woj.
lubelskiego do udziału w Konwencie - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym i Gali III  Sektora w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 (LFIP 2020), które odbędą się w dn. 22-23 września 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przy ul. Grottgera 2. Organizatoramiwydarzenia są: Regionalny OśrodekPolityki Społecznej w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego iZwiązek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 w kraju, te goroczne 2-dniowe święto lubelskich  organizacji pozarządowych odbędzie się częściowo w formie stacjonarnej oraz za pośrednictwem Internetu w formie telekonferencji on-line i webinariów tematycznych. W związku z tym w dn. 22 września 2020 r. w konferencji i uroczystej Gali III Sektora będzie mogło wziąć udział w formie stacjonarnej max. 60 przedstawicieli organizacji pozarządowych i
administracji publicznej, zaś w dn. 23 września 2020 r. w formie stacjonarnej w części warsztatowej weźmie udział max. 30 osób (istnieje możliwość wybrania dwóch modułów warsztatowych, tj. po jednym w każdej sesji tematycznej). O zakwalifikowaniu do tej formy uczestnictwa decydo​wać będzie kolejność zgłoszeń. Natomiast zapisy do udziału w wydarzeniu w formie on-line nie podlegają ograniczeniom liczby uczestników.

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnienie formularza elektronicznego:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [1]
do dn. 21 września 2020 r. do  godz. 12.00.

Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego zgłoszenia do uczestników zostaną rozesłane linki do wydarzenia.

Więcej informacji można uzyskać:

Tel.  81 528 76 44

Pliki do pobrania